Omakohtainen oivallus muuttaa tarinan kulun

Haastatteluaineistoa lähestytään tarinallisuuden kautta. Samalla kun haastateltavat kertovat tiestään Nokialla ja sieltä pois, he käsittelevät irtisanomiseen liittyviä tunteita ja luovat omaa tarinaansa.

Norman K. Denzin käyttää elämäkerrallisten tarinoiden tulkinnassa epifanian (”kirkastuksen”) käsitettä. Kyseessä ovat kulloisenkin tarinan tihentymiskohdat, kertojan kokemat merkitykselliset ydinkohdat. Olennaista on, että nämä hetket saavat kuvauksensa nimenomaan ne henkilökohtaisesti kokeneiden henkilöiden näkökulmasta[1]

Kun pienemmät epifaniat ketjuuntuvat ja kasautuvat, ne johtavat suureen epifaniaan. Suuri epifania, omakohtaisen oivalluksen hetki, muuttaa käänteentekevästi tarinan kulun.

Haluankin pois


Suuri oivallus voi olla vaikkapa hetki, jolloin yhtäkkiä ymmärtää haluavansa pois Nokiasta, työpaikasta, jossa ennen viihtyi. Tai hetki, jolloin ymmärtää, miksi sähköposti on tyrehtynyt, kutsut kokouksiin ovat loppuneet ja neukkareista tulee ulos vaisua väkeä. Se hetki, jolloin ymmärtää, että lähtijöiden listat on jo tehty, vaikka esimies yrittää pitää pokan ja sanoo, että vaikeita päätöksiä punnitaan vielä kuusi viikkoa. Hetki, jolloin ymmärtää olevansa lähtijöiden listalla.

Tarina on aina tapahtumien subjektiivinen kuvaus. Kertomishetkellä tarina on kertojalleen tosi ja paikkansapitävä. Ajan myötä tarinan ydinkohdat voivat muuttua ja eri kohdat nousevat muita tärkeimmiksi.

Esitettyjen havaintojen, tarinoiden tai yksittäisten lauseiden perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä kaikista nokialaisista, nokialaisista yleensä. Nokia-työuria ja ‑kokemuksia on kymmeniä tuhansia. Tässä blogissa niistä on esitelty kymmenen.

Huomasin kännykän käyttö kielletty-kyltin kun odotin TE-toimistossa vuoroani. Näin ne ajat muuttuvat.
Vahvaa symboliikkaa: kännykät
kieltävä kyltti TE-toimistossa

__________
 [Hyvärinen 2006]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti