Lähteet

Aro, Antti W.: Onko työssä tolkkua? Edita 2006.

Bloomberg: Samsung Ends Nokia’s 14-Year Run as Biggest Handset Maker. 27.4.2012.

Etla: ICT-alan rakennemuutos – Mihin ex-nokialaiset päätyivät? (Etla Raportti 108).

Helsingin Sanomat / Jyri Hänninen: Irtisanomisten määrä rajussa kasvussa. Helsingin sanomat 19.9.2012.

Hyvärinen, Matti: Kerronnallinen tutkimus 2006.

Hänninen, Wilma: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 1999.

Joensuu, Sanna: Kaksi kuvaa työntekijästä. Sisäisen viestinnän opit ja postmoderni näkökulma, Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, viestinnän laitos 2006. 

Kasvio, Antti & Räikkönen, Timo: Työn tulevaisuus – millaisia karttoja ja kompasseja asiantuntijat meille tarjoavat? Tutkimus tutuksi –tilaisuus 10.9.2010. 

Kortteinen, Matti: Lähiö. Tutkimus elämäntapojen muutoksesta. Otava 1982.

Palmu-Joronen, Anne-Liisa: Nokia-vuodet. Mitä johtamisesta voi oppia. Atena Kustannus 2009.

Pumila, Iris: Erään nokialaisen tarina: valittujen heimosto löysään hirteen. Suomen Kuvalehti 29/2012  

Quartz: The smartphone business Microsoft bought in three charts. 3.9.2013.

Siltala, Juha: Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Otava 2004.

SAK: Tilastot vuosien 2012 ja 2013 irtisanomisista.

Talouselämä: Sata suurinta työnantajaa: Nokia jäi kakkoseksi. 17.5.2013.

Teletopelius: Luova kirjoittaminen. Synopsis. Draaman rakenne.