Helpotus

Haastateltavat kertoivat myös helpotuksen tunteesta irtisanomisten viimein ratketessa. Yt-neuvottelut kestivät tyypillisesti kuusi viikkoa. Kyseessä ovat todelliset piinaviikot. Töissä pitäisi käydä näyttäytymässä, vaikka organisaatio on sekaannustilassa eikä tehtävää välttämättä ole.

Harva suomalainen tajuaa, miltä tuntuu kellua siellä organisaatiossa. Tunne on vahva: menenkö töihin vai jäänkö kotiin. Vaikka työpaikalle meni, niin ei ollut mitään tekemistä. Yhdeltä kollegalta kysyin ”Onko täällä mitään tekemistä? " Sain vastauksen: ”Kuntosalilla kävin.” -Ilkka

Irtisanomisesta oli haastatteluja tehtäessä kulunut suhteellisen vähän aikaa, mikä osaltaan selittää helpottuneisuutta. Edes jonkin ratkaisun löytyminen pitkän odottelun jälkeen tuntui huojentavalta, olkoonkin vaikka irtisanominen.

Haastatellut olivat jo jonkin aikaa ehtineet sulatella tapahtunutta ja koota voimia. Realiteetit, tilanteen varjopuolet ja tulevaisuuden huolet, eivät vielä kuitenkaan olleet alkaneet painaa.

Turhautuneisuutta ilmassa


Helpottuneisuuden tunteet juontuvat myös vuosien varrella kertyneestä väsymisestä Nokian työkulttuuriin. Merkillepantavaa on, että kaikki väsymyksestään kertoneet olivat naisia. Miehet puhuivat eri käsitteillä. He kuvailivat enemmänkin turhautuneisuuttaan organisaatiossa tapahtuvaan pelaamiseen ja politikointiin. Kyse lienee kuitenkin molemmilla samasta ilmiöstä. Reagointi - tai ainakin kertomistapa vain ovat naisilla ja miehillä erilaisia.

Miksi nämä väsymyksestään kertoneet naiset eivät sitten hakeutuneet muualle töihin hyvinä vuosina? Selityksenä lienee halu sittenkin pärjätä ja usko asioiden vielä parantuvan. Lisäksi jos työ vie voimat ja itsetunnon, ei uuden työn hakemiseen ole aikaa eikä energiaa. Silloin irtisanominen voi olla jopa helpotus:

Olin jo niin väsynyt Nokian tapaan tehdä töitä, että olin suunnattoman helpottunut päästessäni sieltä pois.- Irene

Tein systemaattisesti töitä, että pääsisin pois. Täytyy sanoa, että minun oli helppo päästä Nokiaan mutta pirun vaikea päästä pois. - Heli